دبیرخانه

تعداد بازدید:۳۰۳۹
حمید
 
علی محمدزاده                  مسئول دبیر خانه پردیس علوم رفتاری

  • وظایف: دریافت مکتوبات و مراسلات، تفکیک، طبقه بندی و ارجاع نامه‌ها، آماده کردن سوابق و پرونده‌ها و مدارک، راهنمایی و پاسخگویی ارباب رجوع، راهبر سیستم اتوماسیون اداری، تهیه کپی و تکثیر مکاتبات، نظارت بر حفظ نظافت و پاکیزگی، رعایت کامل دستورالعمل‌ها و هماهنگی و همکاری لازم با کارکنان و انجام امور ارجاعی از طرف مقام مافوق

  •   بیرجند، دانشگاه بیرجند، پردیس علوم رفتاری

  • 056-31026800

آخرین ویرایش۰۶ مهر ۱۴۰۱