دبیرخانه

حمید

  حمید عرب نژاد

  مسئول دبیر خانه پردیس علوم رفتاری


  • وظایف: دریافت مکتوبات و مراسلات، تفکیک، طبقه بندی و ارجاع نامه‌ها، آماده کردن سوابق و پرونده‌ها و مدارک، راهنمایی و پاسخگویی ارباب رجوع، راهبر سیستم اتوماسیون اداری، تهیه کپی و تکثیر مکاتبات، نظارت بر حفظ نظافت و پاکیزگی، رعایت کامل دستورالعمل‌ها و هماهنگی و همکاری لازم با کارکنان و انجام امور ارجاعی از طرف مقام مافوق

  •   بیرجند، دانشگاه بیرجند، پردیس علوم رفتاری

  •  

  •   32202240

  •   harabnezhad[at]birjand.ac.ir

تعداد بازدید:۱۰۰۱