دفتر ریاست

تعداد بازدید:۲۴۴۰

علی محمدزاده

  مسئول دفتر حوزه ریاست پردیس علوم رفتاری


  •   وظایف: انجام خدمات دفتری حوزه ریاست، تنظیم برنامه و ملاقات و جلسات ریاست و انجام هماهنگی‌های لازم جهت برگزاری جلسات و گروه‌ها، پاسخگویی و راهنمایی مراجعین و ارباب رجوع،پیگیری امور ارجاعی از سوی ریاست و ارائه گزارش لازم، حفظ اسناد و مکاتبات و مدارک حوزه ریاست، تهیه پشتیبان از سیستم بصورت روزانه، ارائه گزارش از امور در حال انجام جهت ریاست، هماهنگی و همکاری لازم با سایر همکاران در محیط کار، آگاهی و رعایت کامل بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها و انجام امور ارجاعی از طرف مقام مافوق

  •  

  • بیرجند، دانشگاه بیرجند، پردیس علوم رفتاری

  •  

  • 056-31026800

آخرین ویرایش۰۶ مهر ۱۴۰۱