معاونین آموزشی پیشین

تعداد بازدید:۲۷۶۶
محمد حسین سالاری فر

  محمد حسین سالاری فر

  معاون پیشین دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی


 •   استادیار

 •  پردیس علوم رفتاری

سعید ایل بیگی

  سعید ایل بیگی

  معاون آموزشی پیشین دانشکده علوم ورزشی


 •   دانشیار

 •   پردیس علوم رفتاری

 حسین شکوهی فرد

معاون پیشین دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی


 •   استادیار

 •  پردیس علوم رفتاری

 •   hshokohifard[at]birjand.ac.ir

 •  

علی عسگری

 پردیس علوم رفتاری


 • دانشیار

 •   دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی

 •   ali.asgari@birjand.ac.ir

 •  

  مرضیه ثاقب جو

  معاون آموزشی پیشین دانشکده علوم ورزشی

 


 •   استاد

 •   پردیس علوم رفتاری

 •   m-saghebjoo[at]birjand.ac.ir

 

 محسن نوکاریزی

  معاون پیشین دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی


 •  استاد

 •   پردیس علوم رفتاری

آخرین ویرایش۰۹ دی ۱۳۹۹