گروه علم اطلاعات و دانش شناسی

سامانه مدیریت کتابخانه‌های عمومی کشور                                                سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران                        

گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی از سال 1373 در مقطع کاردانی کتابداری رسماً فعالیت خود را آغاز کرد. فعالیت‌های گروه با پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ناپیوسته در سال 1380 و در مقطع کارشناسی ارشد در سال 1385 تداوم یافت.

توسعه فعالیت گروه در تحصیلات تکمیلی با پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد در سال 1386 محقق شد. هم اکنون رشته‌های دایر در مقطع کارشناسی ارشد عبارتند از « مدیریت اطلاعات» (1392) و « مطالعات کتابخانه‌های عمومی» (1394).

تربیت نیروی متخصص در مدیریت تولید،گردش و مصرف اطلاعات در کتابخانه‌ها و مراکز اطاعاتی در سازمان‌های دولتی و غیر دولتی از عمده اهداف گروه است. در حال حاضر این گروه دارای 6 عضو هیأت علمی شامل 1 عضو دانشیار، 3 عضو استادیار و 2 مربی  می‌باشد.

 

 

تعداد بازدید:۴۳۰۶