گروه روان‌ شناسی

سازمان نظام روان‌شناسی                                                      انجمن روان‌شناسی ایران

ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی

گروه روان‌شناسی در سال 1385 با تأسیس رشته روان‌شناسی عمومی در مقطع کارشناسی آغاز به کار کرد. این گروه با هدف تربیت افراد متخصص و ایجاد صلاحیت نظری و پژوهشی در روان‌شناسی آموزشگاهی و در مقاطع بالاتر تحصیلی، توسعه پژوهش‌های بنیادی و کاربردی، فعالیت مؤثر در روان‌شناسی آموزشگاهی و تأمین نیازهای جامعه به خدمات روان‌شناسی و مشاوره، به فعالیت‌های خود توسعه بخشید. در سال 1389 رشته کارشناسی مشاوره و راهنمایی و در سال 1387 رشته روان‌شناسی تربیتی در مقطع کارشناسی ارشد به این مجموعه اضافه شد و توسعه فعالیت در تحصیلات تکمیلی، شامل رشته‌های جدید در کارشناسی ارشد و دکتری روان‌شناسی تربیتی از اهداف برنامه‌های آتی این گروه است.  این گروه دارای 6 عضو هیأت علمی شامل 1 عضو با مرتبه علمی دانشیاری و 5 عضو با مرتبه علمی استادیاری می‌باشد.

تعداد بازدید:۸۴۲۱