گروه روان‌ شناسی

تعداد بازدید:۲۲۵۱۷

سازمان نظام روان‌شناسی                                                      انجمن روان‌شناسی ایران

ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی

جهت دریافت بروشور گروه روان‌شناسی کلیلک کنید.

گروه روان‌شناسی در سال 1385 با تأسیس رشته روان‌شناسی عمومی در مقطع کارشناسی آغاز به کار کرد. این گروه با هدف تربیت افراد متخصص و ایجاد صلاحیت نظری و پژوهشی در روان‌شناسی آموزشگاهی و در مقاطع بالاتر تحصیلی، توسعه پژوهش‌های بنیادی و کاربردی، فعالیت مؤثر در روان‌شناسی آموزشگاهی و تأمین نیازهای جامعه به خدمات روان‌شناسی و مشاوره، به فعالیت‌های خود توسعه بخشید. در سال 1389 رشته کارشناسی مشاوره و راهنمایی و در سال 1387 رشته روان‌شناسی تربیتی در مقطع کارشناسی ارشد به این مجموعه اضافه شد و توسعه فعالیت در تحصیلات تکمیلی، شامل رشته‌های جدید در کارشناسی ارشد و دکتری روان‌شناسی تربیتی از اهداف برنامه‌های آتی این گروه است.  این گروه دارای 6 عضو هیأت علمی شامل 1 عضو با مرتبه علمی دانشیاری و 5 عضو با مرتبه علمی استادیاری می‌باشد.

آخرین ویرایش۲۳ تیر ۱۴۰۰