سرفصل ها و رشته های تحصیلی گروه مکانیک

جهت دریافت سرفصل هر رشته، روی عبارت "اطلاعات بیشتر" کلیک نمایید

دانشكدهگروه آموزشيرشته تحصيليمقطعسال تاسیس رشتهسرفصل رشته
مهندسیمکانیکمهندسی مکانیک-ساخت و تولیدکارشناسی ارشدhttp://birjand.ac.ir/file/download/page/1562565740-arshad-sakht-tolid.pdf
مهندسیمکانیکمهندسی مکانیک-ساخت و تولیددکتراhttp://birjand.ac.ir/file/download/page/1562565921-doctor-sakht-tolid.pdf
مهندسیمکانیکمهندسی مکانیک-تبدیل انرژیکارشناسی ارشدhttp://birjand.ac.ir/file/download/page/1562565949-arshad-tabdil-enerjhi.pdf
مهندسیمکانیکمهندسی مکانیک-تبدیل انرژیدکتراhttp://birjand.ac.ir/file/download/page/1562566039-doctor-tabdil-enerjhi.pdf
مهندسیمکانیکمهندسی مکانیک-طراحی کاربردیکارشناسی ارشدhttp://birjand.ac.ir/file/download/page/1562566185-arshad-tarahi-karbordi.pdf
مهندسیمکانیکمهندسی مکانیک-طراحی کاربردیدکتراhttp://birjand.ac.ir/file/download/page/1562566320-doctor-tarahi-karbordi.pdf
مهندسیمکانیکمهندسی مکانیککارشناسیhttp://birjand.ac.ir/file/download/page/1562566349-karshenasi-mechanic.pdf
مهندسیمکانیکمهندسی مکانیک-طراحی کاربردی-دینامیک جامداتدکتراhttp://birjand.ac.ir/file/download/page/1562566216-doctor-tarahi-karbordi-dinamik.pdf
نمایش ۱ تا ۸ مورد از کل ۸ مورد.

آخرین ویرایش۱۷ تیر ۱۳۹۸