فرم دریافت شکایات هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان

 • 0
 • نام*
  1
 • نام خانوادگی*
  2
 • ایمیل*
  3
 • تلفن*
  4
 • موضوع شکایت*
  5
 • متن شکایت*
  6
 • فایل پیوست* آپلود
   7