شیوه نامه جامع آموزشی دوره های تحصیلی دانشگاه بیرجند (۱۳۹۷)

این آیین نامه از ابتدای نیمسال دوم 98-1397 لازم الاجرا است. 

دانلود فایل