انجمن علمی بیومکانیک ورزشی دانشگاه بیرجند همزمان با شانزدهمین جشنواره درون دانشگاهی حرکت مسابقه پلاک را برگزار می کند:

۱۰ خرداد ۱۴۰۲ | ۱۵:۴۲ کد : ۲۴۲۰۵ اخبار دانشکده
تعداد بازدید:۲۳۲

انجمن علمی بیومکانیک ورزشی دانشگاه بیرجند همزمان با شانزدهمین جشنواره درون دانشگاهی حرکت مسابقه پلاک را برگزار می کند:
انجمن علمی بیومکانیک ورزشی همزمان با جشنواره حرکت مسابقه پلانک را برای دانشجویان پسر از ۷ تا ۱۰ خرداد ۱۴۰۲ در مکان سالن امید، غرفه انجمن علمی بیومکانیک ورزشی ساعت ۸ الی ۱۲ و ۱۶ تا ۱۸ را برگزار می کند.

آخرین ویرایش۱۰ خرداد ۱۴۰۲