سخنرانی علمی با موضوع نگاهی به یافتههای علوم شناختی برای یادگیری الکترونیکی کارآمد توسط خانم دکتر راستگومقدم

۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۹ | ۱۱:۲۲ کد : ۷۹۸۹ اخبار دانشکده
تعداد بازدید:۲۹۰

سخنرانی علمی با موضوع نگاهی به یافته‌های علوم شناختی برای یادگیری الکترونیکی کارآمد (کنترل توجه و یادگیری الکترونیکی) توسط خانم دکتر راستگومقدم استادیار گروه روان‌شناسی و با حضور جمعی از دانشجویان کارشناسی ارشد برگزار شد. در این سخنرانی مسائلی همچون اهمیت کنترل توجه برای محیط‌های یادگیری مجازی، طرح و بررسی مدل شناختی کنترل توجه و  ارائه راهکارهایی برای افزایش کنترل توجه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

این مبحث بطور کامل در سامانه آموزش الکترونیک دانشگاه به آدرس  lms.birjand.ac.ir  در بخش درس های من و از قسمت مرکز مشاوره برخط دانشگاه قابل مشاهده است