فرم درخواست صدور ویزای تحصیلی

تذکر

۱. ارائه تمامی خدمات کنسولی این دفتر مستلزم ثبت نام و تشکیل پرونده در سامانه دانشجویان غیر ایرانی (با آدرس : http://saorg.ir:8081/application.php) بر اساس آخرین نسخه از گذرنامه متقاضی است.۲. اطلاعات پرونده هر فرد بایستی توسط دانشگاه پذیرنده فرد تایید شده باشد و مجوز تحصیل متقاضی در سامانه دانشجویان غیر ایرانی نیز صادر شده باشد.۳. درخواست ویزای تحصیل فقط پس از ثبت نام در سامانه سازمان امور دانشجویان (ساارگ) و بلامانع شدن داوطلب و همچنین پذیرش در دانشگاه مورد درخواست قابل بررسی خواهد بود.

اطلاعات لازم برای صدور ویزای تحصیلی
 • اطلاعات این فرم را دقیقاً بر اساس اطلاعات پاسپورت تکمیل کنید.

  پر کردن مواردی که با ستاره (*) مشخص شده الزامی است.

  0
 • اطلاعات این بخش را به فارسی وارد کنید
  1
 • 2
 • نام*
  3
 • نام خانوادگی*
  4
 • نام پدر*
  5
 • تاریخ تولد*
  6
 • محل تولد*
  7
 • تابعیت*
  8
 • شماره گذرنامه (پاسپورت)*تمامی ارقام و حروف را وارد کنید
  9
 • تاریخ صدور گذرنامه*گذرنامه
  10
 • تاریخ انقضای گذرنامه*تاریخ ختم
  11
 • محل اخذ روادید/ویزا*پس از صدور ویزای تحصیلی، مایلید از کدامیک از شهرهای افغانستان، ویزای خود را دریافت کنید؟
  12
 • نوع پذیرش*
  13
 • وضعیت تاهل*
  14
 • دانشگاه محل تحصیل* دانشگاهی که از آن پذیرش گرفته‌اید
  15
 • رشته تحصیلی*
  16
 • مقطع تحصیلی*
  17
 • کدپستی*
  18
 • شماره تلفن در کشور متبوع*
  19
 • شماره موبایل در کشور متبوع*
  20
 • شماره تلفن/موبایل در ایران*
  21
 • آدرس محل سکونت فعلی*
  22
 • شماره پرونده در سامانه سااُرگ*
  23
 • آدرس ایمیل*آدرس صحیح ایمیل
  24
 • اطلاعات این بخش را به انگلیسی وارد کنید
  25
 • Name*First Name
  26
 • Surname*Family Name
  27
 • Father's name*
  28
 • Place of birth*
  29
 • Date Of Birth
  30
 • Birth Year*
  31
 • Birth Month*
  32
 • Birth Day*
  33
 • Nationality*
  34
 • Passport Number*letter and numbers
  35
 • Date of issue of Passport
  36
 • Issue Year*
  37
 • Issue Month*
  38
 • Issue Day*
  39
 • Expiry date of Passport
  40
 • Expire Year*
  41
 • Expire Month*
  42
 • Expire Day*
  43
 • The Place your visa to be issued*
  44
 • Marital status*
  45
 • لطفاً مدارک زیر را بارگذاری کنید. تصویر مدارک از کیفیت کافی برخوردار باشد
  46
 • عکس پرسنلی با کیفیت*ابعاد 600x400 بارگذاری
   47
  • تصویرصفحه اول گذرنامه (پاسپورت)* بارگذاری
    48
   • گواهی اشتغال به تحصیل از دانشگاه* بارگذاری
     49