DFG

تعداد بازدید:۱۳۰۱
آغاز همکاری بین المللی مشترک

  آغاز همکاری بین المللی مشترک

  هدف از این گرنت، ایجاد روابط مشترک میان طرف های بین المللی است. این گرنت شامل سه بخش اصلی است: "کارگاههای اکتشافی"، "سفرهای خارجی"، "استقبال از مهمانان خارجی"


  •   طرح های پیشنهادی در هر زمانی میتوانند ارسال شوند (محدوده زمانی تعیین نشده است)

  •   محققانی که پیش از این مدرک دکتری خود را دریافت کرده اند و هم اکنون در سیستم علمی آلمان مشغول به کار هستند، میتوانند برای این گرنت اقدام کنند.

  •   بعد از پذیرش طرح اولیه، پوشش حمایت مالی حداکثر تا 12 ماه به طول می انجامد که شامل این موارد خواهد شد: حداکثر 3 ماه سفر خارجی، استقبال از مهمانان خارجی در آلمان حد اکثر به مدت 3 ماه، برگزاری کارگاهها

گرنت تحقیقات انفرادی

  گرنت تحقیقات انفرادی

  هدف از این گرنت، ایجاد شرایطی برای دانشمندان ومحققان است برای اینکه یک پروژه تحقیقاتی در یک زمان معین تعریف شده را به انجام رسانند.


  •   تمامی محققاتی که دارای مدرک دکتری هستند به استثنای محققانی که در دانشگاهها و مراکز آموزشی با اهداف تجاری مشغول به کار هستند.

  •   طول دوره حمایت مالی به نیازهای محقق در حین تحقیقات بستگی دارد. آخر

گرنت تحقیقات انفرادی (همکاری مشترک با کشورهای در حال توسعه)

  گرنت تحقیقات انفرادی (همکاری مشترک با کشورهای در حال توسعه)

  هدف از این گرنت، توسعه همکاری های محققان آلمانی با محققان فعال در کشورهای در حال توسعه است


  •   تمامی محققان و دانشمندان از رشته ها و حوزه های مختلف در موسسات تحقیقاتی آلمانی که تحصیلات آکادمیک خود را عموما در مقطع دکتری به اتمام رسانده اند.

  •   محدودیت زمانی خاصی برای فراخوان همکاری در نظر گرفته نشده است و این حمایت مالی شامل اعضای فعال در این پروژه تحقیقاتی، سفرهای مرتبط با پروژه و سایر موارد خواهد بود. ضمنا نام هر دو طرف فعال در پروژه، در زمان انتشار اثر، ذکر خواهد شد.

شبکه علمی

  شبکه علمی

  هدف از این گرنت، توسعه تبادل و همکاری علمی به مدت چند سال روی یک موضوع خاص میان دو کشور است.


  •   محققان واجد شرایطی که دارای مدرک دکتری هستند و در آلمان یا یک موسسه تحقیقاتی آلمانی مشغول به همکاری هستند. حمایت های مالی که شامل هزینه های سفر، چاپ و ... میباشند تا سه سال ادامه خواهند داشت.