خدمات کنسولی

خدمات کنسولی قابل ارائه به کلیه دانشجویان غیر ایرانی استان خراسان جنوبی به شرح زیر می باشد. لطفا جهت اطلاع از هر مورد دیگری که در فهرست زیر قرار ندارد با دفتر کنسولی دانشجویان غیر ایران استان خراسان جنوبی که در دانشگاه بیرجند قرار دارد تماس حاصل فرمایید.

 

1-درخواست صدور روادید تحصیلی ویژه دانشجویان جدید الورود: 

مدارک لازم جهت صدور روادید تحصیلی:

 • اسکن صفحه اول گذرنامه با اندازه (600*800) و عکس 3*4 با اندازه (600*400)
 •  تکمیل فرم درخواست روادید 

 

2-درخواست صدور اقامت تحصیلی :

مدارک لازم جهت صدور اقامت تحصیلی:

 •  گواهی اشتغال به تحصیل از آموزش دانشگاه جهت صدور اقامت تحصیلی 
 • کپی از صفحه اول گذرنامه
 • کپی از برگه ویزا تحصیلی و مهر ورود به ایران
 • کپی از بیمه نامه یکساله بیمه حیات امن     www.HayateAmn.ir
 • تکمیل فرم امور کنسولی
 • کپی گواهی تولد و کپی اقامت خانواده دانشجو (در صورتی که دانشجو متولد ایران باشد)
 • مراجعه به دفتر کنسولی و تحویل مدارک فوق
 •  چنانچه روند صدور پروانه اقامت دانشجو در بازه زمانی قانونی صورت نپذیرد به ازای هر روز تاخیر مبلغ 450،000 ریال توسط پلیس مهاجرت جریمه خواهد شد.

 

2-درخواست تمدید اقامت تحصیلی :

جهت ارائه درخواست تمدید پروانه اقامت، متقاضیان باید مراحل ذیل را انجام دهند.

 • مراجعه به واحد آموزش دانشگاه و اخذ گواهی اشتغال به تحصیل جهت تمدید  اقامت تحصیلی

       تکمیل مدارک ذیل:

 • اصل گذرنامه
 • کپی از صفحه اول گذرنامه (2 سری)
 •  کپی از صفحه اقامت گذرنامه 
 •  کپی از بیمه نامه یکساله بیمه حیات امن             www.hayateamn.ir
 •  تکمیل فرم درخواست تمدید پروانه اقامت
 •  تکمیل فرم امور کنسولی 
 • کپی از برگه اعتبار گذرنامه (ویژه اتباع افغانستان که گذرنامه قدیمی دست نویس دارند)
 •  مراجعه به دفتر کنسولی و تحویل مدارک فوق

نکته:  چنانچه اعتبار تاریخ اقامت دانشجو به اتمام برسد و ایشان اقدام به تمدید آن نکرده باشد به ازای هر روز تاخیر مبلغ 450،000 ریال توسط پلیس مهاجرت جریمه خواهد شد.

 

تعداد بازدید:۱۱۰