خدمات کنسولی

تعداد بازدید:۶۳۲۲

خدمات کنسولی قابل ارائه به کلیه دانشجویان غیر ایرانی استان خراسان جنوبی به شرح زیر می باشد. لطفا جهت اطلاع از هر مورد دیگری که در فهرست زیر قرار ندارد با دفتر کنسولی دانشجویان غیر ایران استان خراسان جنوبی واقع در دانشگاه بیرجند (پردیس شوکت آباد) تماس حاصل نمایید. 

 

تذکر

۱- ارائه تمامی خدمات کنسولی این دفتر مستلزم ثبت نام و تشکیل پرونده در سامانه دانشجویان غیر ایرانی (با آدرس : www.saorg.ir:8081) بر اساس آخرین نسخه از گذرنامه متقاضی می باشد.

۲- اطلاعات پرونده هر فرد بایستی توسط دانشگاه پذیرنده ی فرد تایید شده باشد و مجوز تحصیل متقاضی در سامانه دانشجویان غیر ایرانی نیز صادر شده باشد.

 

۱.  صدور روادید/ویزای تحصیلی ویژه دانشجویان جدید الورود

- مدارک لازم جهت صدور روادید تحصیلی :

 • نامه درخواست صدور روادید از دانشگاه پذیرش دهنده 
 • اسکن صفحه اول گذرنامه با اندازه (600*800)
 • عکس پرسنلی 3*4 با اندازه (600*400)
 •  تکمیل فرم درخواست روادید 

 

۲.  تمدید روادید تحصیلی 

- مدارک لازم جهت تمدید روادید تحصیلی :

 • نامه درخواست تمدید روادید از دانشگاه مربوط
 • اصل گذرنامه و روادید تحصیلی 

هشدار:  چنانچه روند تمدید روادید دانشجو در بازه زمانی قانونی صورت نپذیرد به ازای هر روز تاخیر مبلغ 2000/000 ریال توسط پلیس مهاجرت و گذرنامه جریمه خواهد شد.

 

۳.  صدور اقامت تحصیلی

- مدارک لازم جهت صدور اقامت تحصیلی :

 •  گواهی اشتغال به تحصیل از آموزش دانشگاه جهت صدور اقامت تحصیلی 
 • کپی از صفحه اول گذرنامه
 • کپی از برگه ویزا تحصیلی و مهر ورود به ایران
 •  بیمه نامه حوادث یکساله تهیه شده از بیمه حیات امن با آدرس :    hayateamn.ir
 • تکمیل فرم امور کنسولی
 • کپی گواهی تولد و کپی اقامت خانواده دانشجو (در صورتی که دانشجو متولد ایران باشد)

 هشدار: چنانچه روند صدور پروانه اقامت دانشجو در بازه زمانی قانونی صورت نپذیرد به ازای هر روز تاخیر مبلغ 2000،000 ریال توسط پلیس مهاجرت و گذرنامه جریمه خواهد شد.

 

۴.  تمدید اقامت تحصیلی

- مدارک لازم جهت تمدید اقامت تحصیلی :

 •  گواهی اشتغال به تحصیل جهت تمدید  اقامت تحصیلی
 • اصل گذرنامه
 • کپی از صفحه اول گذرنامه 
 • بیمه نامه حوادث (به مدت مورد نیاز) تهیه شده از بیمه حیات امن      www.hayateamn.ir
 •  تکمیل فرم درخواست تمدید پروانه اقامت
 •  تکمیل فرم امور کنسولی

هشدار:  چنانچه اعتبار تاریخ اقامت دانشجو به اتمام برسد و ایشان اقدام به تمدید آن نکرده باشد به ازای هر روز تاخیر مبلغ 2000،000 ریال توسط پلیس مهاجرت و گذرنامه جریمه خواهد شد.

 

۵. خروج و مراجعت 

 • نامه درخواست خروج و مراجعت از دانشگاه مربوط 

 

۶. خروج قطعی 

 • نامه درخواست خروج قطعی از آموزش دانشگاه مبنی بر اتمام تحصیل و تسویه حساب مالی
 • کپی صفحه اول گذرنامه
 • کپی روادید تحصیلی 
 • کپی آخرین اقامت تحصیلی

 

۷. معرفی جهت اخذ گذرنامه تحصیلی (برای افرادی که مقیم کشور ایران هستند)

- مدارک لازم جهت اخذ گذرنامه تحصیلی :

 • نامه درخواست صدور گذرنامه از دانشگاه مربوط 
 • کپی مدرک اقامتی قبلی
 • کپی آخرین برگه تردد سه ماهه
 • نامه تسویه حساب از اداره امور اتباع و مهاجرین محل سکونت

کلید واژه ها: اقامت تحصیلی روادید تحصیلی تمدید اقامت تحصیلی صدور اقامت تحصیلی تحصیلی مدارک درخواست اقامت تمدید اقامت تمدید ویزا تمدید روادید دریافت/تمدید گذرنامه دانشجویان غیرایرانی