کارشناسان

تعداد بازدید:۳۱۰۱

  علی عرفانی حمیدی

  کارشناس امور بین الملل


  •   دانش آموخته کارشناسی ارشد مترجمی زبان انگلیسی

  •   دانشگاه بیرجند دفتر همکاری های علمی بین المللی

سید حسین حسینی

 سید حسین حسینی

کارشناس امور کنسولی


  •   دانشگاه بیرجند دفتر امور کنسولی

کلید واژه ها: کارشناس امور کنسولی کارشناس امور بین‌الملل دفتر همکاری‌های علمی بین‌المللی دانشگاه بیرجند