کارشناسان

تعداد بازدید:۴۵۱۹
علی عرفانی حمیدی

  علی عرفانی حمیدی

  دانش آموخته کارشناسی ارشد مترجمی زبان انگلیسی


  •   کارشناس امور بین الملل

  •   دفتر همکاری های علمی بین المللی دانشگاه بیرجند

سید حسین حسینی

  سید حسین حسینی

کارشناس امور کنسولی


  •   دفتر همکاری های علمی بین المللی دانشگاه بیرجند

کلید واژه ها: کارشناس امور کنسولی کارشناس امور بین‌الملل دفتر همکاری‌های علمی بین‌المللی دانشگاه بیرجند