کارشناسان

مرضیه خوشحال

  مرضیه خوشحال

  کارشناس


  •   کارشناسی ارشد مترجمی زبان انگلیسی

  •   دانشگاه بیرجند پردیس شوکت آباد

  • دفتر همکاری های علمی و بین المللی

  •   985631021211+

تعداد بازدید:۱۴۶۷