فرم درخواست صدور گواهی اشتغال به تحصیل دانشجویان ایرانی

فرم درخواست گواهی اشتغال به تحصیل انگلیسی برای دانشجویان ایرانی
 • 0
 • جهت صدور یا ارسال گواهی اشتغال به تحصیل دانشجویان، گرفتن گواهی اشتغال به تحصیل خطاب به دفتر همکاری‌های علمی و بین‌المللی دانشگاه بیرجند از معاونت آموزشی دانشگاه الزامی است.

  1
 • نام به انگلیسی*مطابق گذرنامه
  2
 • نام خانودگی به انگلیسی*مطابق گذرنامه
  3
 • دانشکده*
  4
 • گروه*
  5
 • آدرس ایمیل*
  6
 • شماره تماس*
  7
 • هدف سفر*
  8
 • نام کشور اعزامی*
  9
 • نام دانشگاه اعزامی*
  10
 • تاریخ میلادی شروع و پایان فرصت مطالعاتی
  11
 • Opportunity Start Year*
  12
 • Opportunity Start Month*
  13
 • Opportunity Start Day*
  14
 • Opportunity End Year*
  15
 • Opportunity End Month*
  16
 • Opportunity End Day*
  17
 • 18
 • نامه خطاب به کجا یا چه کسی باشد*به انگلیسی وارد کنید
  19
 • نام استاد خارجی دعوت کننده*به انگلیسی وارد کنید
  20
 • نام دقیق کنفرانس را وارد کنید*
  21
 • محل برگزاری کنفرانس به انگلیسی
  22
 • نام کشور*
  23
 • نام شهر*
  24
 • نام موسسه*
  25
 • تاریخ میلادی شروع و پایان برگزاری کنفرانس
  26
 • Conference Start Year*
  27
 • Conference Start Month*
  28
 • Conference Start Day*
  29
 • Conference End Year*
  30
 • Conference End Month*
  31
 • Conference End Day*
  32
 • 33
 • نام استاد راهنما*
  34
 • آدرس ایمیل جهت ارسال گواهی*
  35
 • در صورتی که سفارت کشوری که می‌خواهید به آنجا سفر کنید درخواست اطلاعات دیگری دارد در این قسمت وارد کنید*
  36
 • تصویر نامه پذیرش مقاله یا دعوتنامه* بارگذاری
   37
  • تصویر گواهی اشتغال به تحصیل*
    38