اعضای حقوقی

  • دکتر احمد خامسان  (ریاست دانشگاه) رئیس شورای راهبردی دیپلماسی علمی
  • دکتر حسین نویدی نیا (مدیر دفتر همکاری های علمی و بین المللی دانشگاه) دبیر شورای راهبردی دیپلماسی علمی
  • دکتر محسن آیتی (معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه) 
  • دکتر حمید رضا نجفی (معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه)

 

تعداد بازدید:۵۳۱