اعضای حقوقی

تعداد بازدید:۱۶۴۷
  • (ریاست دانشگاه) رئیس شورای راهبردی دیپلماسی علمی
  • (مدیر دفتر همکاری های علمی و بین المللی دانشگاه) دبیر شورای راهبردی دیپلماسی علمی
  • (معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه) 
  • (معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه)