اعضای حقوقی

تعداد بازدید:۱۱۰۹
  • دکتر احمد خامسان  (ریاست دانشگاه) رئیس شورای راهبردی دیپلماسی علمی
  • دکتر مهران تقی پور (مدیر دفتر همکاری های علمی و بین المللی دانشگاه) دبیر شورای راهبردی دیپلماسی علمی
  • دکتر محسن آیتی (معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه) 
  • دکتر حمید رضا نجفی (معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه)