تماس با دفتر کنسولی

تعداد بازدید:۱۱۰۸

آدرس دفتر کنسولی: 

انتهای خیابان شهید آوینی، خیابان دانشگاه، دانشگاه بیرجند، ساختمان معاونت دانشجویی (طبقه همکف)، واقع در ظلع جنوب غربی میدان نوآوری  

ایمیل دفتر کنسولی: consular@birjand.ac.ir

تلفکس دفتر کنسولی: 985632202156+

تلفن کارشناس دفتر کنسولی: 985631021043+