تماس با دفتر کنسولی

تعداد بازدید:۱۹۳۹

آدرس دفتر کنسولی: 

انتهای خیابان شهید آوینی، خیابان دانشگاه، دانشگاه بیرجند، ساختمان معاونت دانشجویی (طبقه همکف)، واقع در ظلع جنوب غربی میدان نوآوری  

ایمیل دفتر کنسولی:              consular@birjand.ac.ir

تلفکس دفتر کنسولی:                   985632202156+

تلفن کارشناس دفتر کنسولی:          985631021043+

کلید واژه ها: دفتر کنسولی دانشگاه بیرجند امور کنسولی تماس