تماس با دفتر کنسولی

تعداد بازدید:۲۳۵۶

آدرس دفتر کنسولی: 

انتهای خیابان شهید آوینی، خیابان دانشگاه، دانشگاه بیرجند، ساختمان معاونت دانشجوی، طبقه همکف

کلید واژه ها: دفتر کنسولی دانشگاه بیرجند امور کنسولی تماس