تماس با دفتر کنسولی

تعداد بازدید:۴۶۷

آدرس دفتر کنسولی: 

انتهای خیابان شهید آوینی، خیابان دانشگاه، دانشگاه بیرجند، رو به روی سازمان مرکزی ، ضلع غربی ساختمان مرکز بهداشت و درمان دانشگاه 

ایمیل دفتر کنسولی: consular@birjand.ac.ir

تلفکس دفتر کنسولی: 985632202156+

تلفن کارشناس دفتر کنسولی: 985631021126+