مدیریت

حسین نویدی نیا

  دکتر حسین نویدی نیا

  مدیر دفتر همکاری های علمی و بین المللی دانشگاه بیرجند


  •   استادیار

  •   طبقه اول اتاق 220

  •   دفتر همکاری های علمی و بین المللی دانشگاه بیرجند

  •   325- 985632202301+

تعداد بازدید:۱۱۶۹