وظایف

تعداد بازدید:۲۴۶۸

به منظور سیاستگذاری و مشخص کردن سیاست ها و جهت گیری های کلی دانشگاه در خصوص فعالیت‌های علمی بین‌المللی، شورای راهبردی دیپلماسی علمی دانشگاه با وظایف زیر تشکیل می شود:

  1. تعیین جهت گیری ها و سیاست های کلی دانشگاه در همکاری‌های علمی بین‌المللی
  2. بررسی و تصویب پیشنهادات شورای دیپلماسی علمی دانشگاه (مشتکل از نمایندگان  دانشکده ها)
  3. تعیین رئوس برنامه ها و سیاستهای برنامه 5 ساله دانشگاه در امور بین‌الملل
  4. تعیین سیاست های دانشگاه در خصوص انعقاد تفاهم‌نامه‌ها و اجرای آنها
  5. تعیین سیاست های دانشگاه در خصوص جذب دانشجویان خارجی و تسهیلات و شهریه آنها
  6. بررسی و تصویب آیین‌نامه‌های پیشنهادی برای انجام فعالیت‌های علمی و بین المللی استادان و محققان دانشگاه
  7. تعیین سیاست ها و مشوقهای دانشگاه در خصوص بالا بردن رتبه دانشگاه در نظام های رتبه بندی داخلی و خارجی
  8. تعیین سیاست ها و مشوقهای دانشگاه در خصوص انجام طرح های مشترک پژوهشی بین المللی در قالب برنامه‌های حمایتی وزارت عتف و دیگر کشورهای خارجی
  9. سایر پیشنهادات و تصمیم گیری های کلان دانشگاه در حوزه فعالیت های علمی بین المللی

این شورا هر سه ماه یک جلسه برگزار خواهد کرد که در آن ضمن ارائه گزارشی از کارهای جاری و در دست انجام گروه همکاری‌های علمی و بین‌المللی و پیشنهادات شورای دیپلماسی علمی دانشگاه (متشکل از نمایندگان دانشکده ها) توسط مدیر این گروه، دیدگاه‌های اعضا در خصوص کلیه موارد مطرح و نسبت به آنها تصمیم‌گیری می شود.  

 

 

کلید واژه ها: دانشگاه علمی دانشگاه دیپلماسی علمی دانشگاه دانشگاه خصوص فعالیت علمی دیپلماسی علمی فعالیت علمی المللی