اعضای هیئت علمی وابسته

تعداد بازدید:۲۶۵۴
دکتر سید عبدلله میربزرگی

  دکتر سید عبدلله میربزرگی

  عضو هیئت علمی دانشگاه آلابامای آمریکا


  •   عضو هیئت علمی وابسته دانشگاه بیرجند

پروفسور اکسل کلاین

  پروفسور اکسل کلاین

  عضو هیئت علمی دانشگاه کلن آلمان


  •   عضو هیئت علمی وابسته دانشگاه بیرجند

دکتر رضا فصیحی

  دکتر رضا فصیحی

  فارغ‌التحصیل دانشگاه استنفورد آمریکا


  •   عضو هیئت علمی وابسته دانشگاه بیرجند

دکتر محمد حاجی آبادی

  دکتر محمد حاجی آبادی

  پژوهشگر پسادکتری دانشگاه برکلی آمریکا


  •   عضو هیئت علمی وابسته دانشگاه بیرجند