وظایف

تعداد بازدید:۲۱۹۶
  • انعکاس قابلیت های دانشکده های دانشگاه جهت همکاری های علمی و بین المللی،
  • انعکاس برنامه های دفتر همکاری های علمی و بین المللی دانشگاه و وزارت عتف به همکاران در دانشکده ها،
  • همفکری و کمک به سیاستگذاری در تدوین برنامه 5ساله دانشگاه در امور بین الملل،
  • همفکری و کمک به سیاستگذاری در خصوص چگونگی اجرای تفاهم نامه های منعقد شده دانشگاه و امضای تفاهم نامه های جدید با دانشگاه های اولویت دار،
  • همفکری و کمک به سیاستگذاری در جذب دانشجویان خارجی،
  • همفکری و کمک به سیاستگذاری در وضع آیین نامه های تشویقی برای انجام فعالیت های علمی و بین المللی استادان دانشگاه،
  • همفکری و کمک به سیاستگذاری در خصوص بالا بردن رتبه دانشگاه در نظام های رتبه بندی داخلی و خارجی،
  • همفکری در خصوص چگونگی تسهیل و افزایش همکاری های آموزشی و انجام طرحهای مشترک پژوهشی در قالب برنامه های حمایتی وزارت عتف و دیگر کشورهای خارجی

کلید واژه ها: دانشگاه همفکری سیاستگذاری کمک سیاستگذاری خارجی همکاری