نماینده دانشجویان بین الملل

تعداد بازدید:۲۱۰
عبدالکبیر پارسا محمدی

  عبدالکبیر پارسا محمدی

  نماینده دانشجویان بین الملل


  •   دانشجوی کارشناسی ارشد فن آوری اطلاعات

  •   دانشگاه بیرجند

  •   abdullkabir.muhammadi3110[at]gmail.com