نماینده دانشجویان بین الملل

تعداد بازدید:۲۱۳۰

  عبدالفتاح حسینی

  نماینده دانشجویان تحصیلات تکمیلی (ارشد و دکتری)


  •   دانشجوی کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی

  •   دانشگاه بیرجند

سید نعمت الله دانشور

  سید نعمت الله دانشور

  نماینده دانشجویان کارشناسی


  •   دانشجوی کارشناسی علوم سیاسی

  •   دانشگاه بیرجند

کلید واژه ها: نماینده دانشجویان ارشد کارشناسی ارشد دانشجویان بین‌الملل افغانستان