مطالب مرتبط با کلید واژه

همکاری


تفاهم‌نامه‌ها و قراردادها

td, th { text-align:center; } تعاملات بین المللی انجام شده دانشگاه بیرجند با دانشگاه های سایر کشورهای جهان ردیف عنوان نام دانشگاه، موسسه آموزشی، پژوهشی و فناوری طرف قرارداد نام طرف قرارداد 1 تفاهم‌نامه همکاری علمی Sapienza University of ...

وظایف

انعکاس قابلیت های دانشکده های دانشگاه جهت همکاری های علمی و بین المللی، انعکاس برنامه های دفتر همکاری های علمی و بین المللی دانشگاه و وزارت عتف به همکاران در دانشکده ها، همفکری و کمک به سیاستگذاری در تدوین برنامه 5ساله دانشگاه ...