همایش های بین المللی دانشگاه بیرجند

تعداد بازدید:۱۳۳۰
کنفرانس بین المللی گردشگری بیابان لوت

  کنفرانس بین المللی گردشگری بیابان لوت

دومین کنفرانس بین المللی تهویه مطبوع و تاسیسات حرارتی و برودتی

  دومین کنفرانس بین المللی تهویه مطبوع و تاسیسات حرارتی و برودتی

همایش بین المللی ژئودینامیک شرق ایران

  همایش بین المللی ژئودینامیک شرق ایران

دومین همایش بین المللی امنیت انسانی در غرب آسیا The second International Conference on Human Security in West Asia

  دومین همایش بین المللی امنیت انسانی در غرب آسیا The second International Conference on Human Security in West Asia

چهارمین همایش بین المللی تریگر

  چهارمین همایش بین المللی تریگر