فرم صدور ویزای تحصیلی

صدور ویزای تحصیلی
 • 0
 • تذکر ۱- ارائه تمامی خدمات کنسولی این دفتر مستلزم ثبت نام و تشکیل پرونده در سامانه دانشجویان غیر ایرانی (با آدرس : saorg.ir:8081) بر اساس آخرین نسخه از گذرنامه متقاضی می باشد. ۲- اطلاعات پرونده هر فرد بایستی توسط دانشگاه پذیرنده ی فرد تایید شده باشد و مجوز تحصیل متقاضی در سامانه دانشجویان غیر ایرانی نیز صادر شده باشد.
  1
 • نام*
  2
 • نام خانوادگی (تخلص)*
  3
 • نام پدر*
  4
 • تاریخ تولد*
  5
 • محل تولد*
  6
 • تابعیت*
  7
 • شماره گذرنامه (پاسپورت)*تمامی ارقام و حروف را وارد کنید
  8
 • تاریخ صدور*گذرنامه
  9
 • تاریخ انقضاء*تاریخ ختم گذرنامه
  10
 • محل اخذ روادید*پس از صدور ویزای تحصیلی، مایلید از کدامیک از شهرهای افغانستان، ویزای خود را دریافت کنید؟
  11
 • وضعیت تاهل*
  12
 • دانشگاه محل تحصیل*دانشگاهی که از آن پذیرش گرفته اید
  13
 • رشته تحصیلی*
  14
 • مقطع تحصیلی*
  15
 • کدپستی*
  16
 • پست الکترونیکی*آدرس ایمیل
  17
 • شماره تلفن در کشور متبوع*(افغانستان)
  18
 • شماره همراه در کشور متبوع*نامبر موبایل افغانستان
  19
 • شماره تلفن در ایران*
  20
 • آدرس محل سکونت فعلی*
  21
 • شماره پرونده در سامانه سااُرگ*
  22
 • 23
 • لطفا مدارک درخواستی زیر را آپلود نمایید
  24
 • 25
 • عکس پرسنلی* آپلود
   26
  • اسکن صفحه اول گذرنامه (پاسپورت)* آپلود
    27