فرم فعالیت های پژوهشی اساتید

فرم فعاليت هاي پژوهشي بين المللي
 • 0
 • نام و نام خانوادگی (فارسی)*
  1
 • نام و نام خانوادگی (انگلیسی)*
  2
 • 3
 • زمینه/عنوان پروژه مشترک پژوهشی (انگلیسی)*
  4
 • 5
 • نام دانشگاه همکار (انگلیسی)*
  6
 • 7
 • نام همکار خارجی*
  8
 • 9
 • اطلاعات تماس عضو هیأت علمی*آدرس صحیح ایمیل
  10
 • 11
 • مستندات فعاليت هاي پژوهشي
  12
 • لينك مقاله مشترك چاپ شده در مجلات معتبر بين المللي*
  13
 • لينك مدارك ديگر*
  14
 • 15