فرم درخواست‌های امور کنسولی

 • ارائه تمامی خدمات کنسولی این دفتر مستلزم ثبت نام و تشکیل پرونده در سامانه دانشجویان غیرایرانی (به آدرس: saorg.ir:8081) بر اساس آخرین نسخه گذرنامه متقاضی است.
 • اطلاعات پرونده هر فرد بایستی توسط دانشگاه پذیرنده فرد تایید شده باشد و مجوز تحصیل متقاضی در سامانه دانشجویان غیر ایرانی نیز صادر شده باشد.
اطلاعات لازم برای درخواست
 • 0
 • نام*Name
  1
 • نام خانوادگی*Family Name
  2
 • نام پدر*Father's Name
  3
 • تابعیت*Nationality
  4
 • شماره گذرنامه*Passport No
  5
 • نوع درخواست* Request Type
  6
 • شماره پرونده سااُرگ*
  7
 • تاریخ اعتبار گذرنامه*
  8
 • تاریخ اعتبار ویزا*Valid
  9
 • نام دانشگاه* University
  10
 • مقطع تحصیلی* Degree
  11
 • رشته تحصیلی*Major
  12
 • آدرس محل زندگی در کشور متبوع*Your Address in Homeland
  13
 • شماره تماس در کشور متبوع*Phone Number in Homeland
  14
 • آدرس محل سکونت فعلی در ایران*Your Address in Iran
  15
 • لطفاً اطلاعات این بخش را با دقت و صحیح وارد نمایید تا در صورت نیاز ما بتوانیم با شما تماس بگیریم
  16
 • شماره تلفن همراه ایران*Iran Mobile No
  17
 • شماره واتساپ*Whatsapp
  18
 • شماره یا آیدی تلگرام*Telegram ID or Number
  19
 • آیدی فیسبوک*Facebook ID
  20
 • آدرس ایمیل*Email Address
  21
 • در بخش زیر فایل تصاویر درخواست شده را در قالب عکس آپلود نمایید. از انتخاب فایل‌هایی که حجم آنها بیشتر از ۲ مگابایت است خودداری کنید.
  22
 • تصویر صفحه اول گذرنامه*فایل تصویری بارگذاری
   23
  • تصویر صفحه مهر ورود گذرنامه*فایل تصویری بارگذاری
    24
   • تصویر ویزا*فایل تصویری بارگذاری
     25
    • تصویر بیمه نامه سایت حیات امن*فایل تصویری بارگذاری
      26