فرم درخواست صدور برگه ی اشتغال به کار برای اعضای هیات علمی

فرم درخواست صدور برگه ی اشتغال به کار برای اعضای هیات علمی
 • 0
 • 1
 • نام و نام خانودگی*مطابق با گذرنامه
  2
 • دانشکده و گروه محل تدریس*
  3
 • ایمیل و شماره تماس*نام کامل
  4
 • مرتبه علمی*نام کامل
  5
 • 6
 • هدف سفر*
  فرصت مطالعاتی
  کنفرانس علمی
  7
 • 8
 • فرصت مطالعاتی
  9
 • نام دانشگاه اعزامی*
  10
 • تاریخ شروع دوره*
  11
 • تاریخ پایان دوره*
  12
 • نام کشور اعزامی*
  13
 • نام استاد خارجی دعوت کننده*
  14
 • 15
 • کنفرانس علمی
  16
 • نام دقیق کنفرانس*
  17
 • تاریخ برگزاری کنفرانس*
  18
 • محل برگزاری کنفرانس*
  19
 • 20
 • نامه خطاب به کجا باشد*
  21
 • 22
 • جهت صدور برگه اشتغال به کار برای اساتید برای ارائه مقاله و یا اعزام جهت فرصت مطالعاتی ارائه برگه پذیرش مقاله الزامی است. در صورت درخواست اطلاعات دیگر توسط سفارت آنها را قید فرمایید.
  23
 • 24
 • درخواست اطلاعات دیگر توسط سفارت*
  25