فرم درخواست صدور برگه ی اشتغال به کار برای اعضای هیات علمی

فرم درخواست صدور برگه ی اشتغال به کار برای اعضای هیات علمی
 • 0
 • 1
 • نام و نام خانودگی*مطابق با گذرنامه
  2
 • دانشکده و گروه محل تدریس*
  3
 • مرتبه علمی*
  4
 • ایمیل*
  5
 • شماره تماس*
  6
 • تاریخ شروع به کار میلادی*روز/ماه/سال
  7
 • آیا مایلید در گواهی، مبلغ حقوق دریافتی ذکر شود؟*
  بله
  خیر
  8
 • مبلغ حقوق دریافتی به ریال*
  9
 • مبلغ حقوق دریافتی به دلار*
  10
 • 11
 • هدف سفر*
  12
 • 13
 • فرصت مطالعاتی
  14
 • نام دانشگاه اعزامی*
  15
 • نام کشور اعزامی*
  16
 • تاریخ میلادی شروع دوره*روز/ماه/سال
  17
 • تاریخ میلادی پایان دوره*روز/ماه/سال
  18
 • نام استاد خارجی دعوت کننده*
  19
 • تاریخ میلادی برگزاری کنفرانس*روز/ماه/سال
  23
 • 25
 • نامه خطاب به کجا باشد*
  26
 • 27
 • جهت صدور برگه اشتغال به کار برای اساتید برای ارائه مقاله و یا اعزام جهت فرصت مطالعاتی ارائه برگه پذیرش مقاله الزامی است. در صورت درخواست اطلاعات دیگر توسط سفارت آنها را قید فرمایید.
  28
 • 29
 • درخواست اطلاعات دیگر توسط سفارت*
  30