فرم درخواست صدور گواهی اشتغال به کار برای اعضای هیات علمی

فرم درخواست گواهی اشتغال به کار انگلیسی برای اعضای هیات علمی
 • 0
 • جهت صدور یا ارسال گواهی اشتغال به کار اساتید جهت ارائه مقاله در کنفرانس‌ها و یا اعزام به فرصت مطالعاتی، ارائه برگه پذیرش مقاله یا دعوتنامه الزامی است.

  1
 • نام و نام خانودگی به انگلیسی*مطابق با گذرنامه
  2
 • مرتبه علمی*
  3
 • دانشکده*
  4
 • گروه محل تدریس*
  5
 • آدرس ایمیل*
  6
 • شماره تماس*
  7
 • تاریخ شروع به کار میلادی
  8
 • Start Year*
  9
 • Start Month*
  10
 • Start Day*
  11
 • 12
 • آیا مایلید در گواهی، مبلغ حقوق دریافتی ذکر شود؟*
  13
 • مبلغ حقوق دریافتی به ریال*
  14
 • مبلغ حقوق دریافتی به دلار*
  15
 • نوع گواهی*
  16
 • نام کشور اعزامی*
  17
 • نام دانشگاه اعزامی*
  18
 • تاریخ میلادی شروع و پایان فرصت مطالعاتی
  19
 • Opportunity Start Year*
  20
 • Opportunity Start Month*
  21
 • Opportunity Start Day*
  22
 • Opportunity End Year*
  23
 • Opportunity End Month*
  24
 • Opportunity End Day*
  25
 • 26
 • نامه خطاب به کجا یا چه کسی باشد*به انگلیسی وارد کنید
  27
 • نام استاد خارجی دعوت کننده*به انگلیسی وارد کنید
  28
 • نام دقیق کنفرانس را وارد کنید*
  29
 • محل برگزاری کنفرانس به انگلیسی
  30
 • نام کشور*
  31
 • نام شهر*
  32
 • نام موسسه*
  33
 • تاریخ میلادی شروع و پایان برگزاری کنفرانس
  34
 • Conference Start Year*
  35
 • Conference Start Month*
  36
 • Conference Start Day*
  37
 • Conference End Year*
  38
 • Conference End Month*
  39
 • Conference End Day*
  40
 • 41
 • آدرس ایمیل جهت ارسال گواهی*
  42
 • در صورتی که سفارت کشوری که می‌خواهید به آنجا سفر کنید درخواست اطلاعات دیگری دارد، یا توضیحات دیگری لازم است، در این قسمت وارد کنید.*
  43
 • تصویر نامه پذیرش مقاله یا دعوتنامه* بارگذاری
   44