رساله های مشترک با خارج از کشور در جریان

عنوان رسالهتاریخ تصویبدانشگاه محل تحقیقسمت در رسالهاستاد خارجیاستادراهنما
 
عنوان رساله: ‹رابطه نسبت کوتاه شدگی، مقدار رانش و سبک ساختاری در گوه افزایشی فرورانش مکران و پیامد آن در تحلیل خطر لرزه ای1396/4/20دانشگاه سوربن-پژوهشگاه بین المللی زلزلهمشاور اول-مشاور دومدکتر فیلیپ آکارد-دکتر محمدمختاریدکتر محمدمهدی خطیب
بررسی ساز و کار تکتونیکی در پهنه های برخوردی(مطالعه موردی: زمین ساخت پویای سامانه گسلس گیلاتو-سیه چشمه- خوی،آذربایجان1396/1/29پژوهشکده علوم زمین-Zurich-ETHراهنمای دوم مشاور اولدکتر حمید نظری-دکتر J.P.Burgدکتر محمدمهدی خطیب
‹الگوی فرایش گرانیتوئیدهای ترشیر در شمال زمین درز سیستان-خاور ایران›1395/7/27تربیت مدرس-دانشگاه برمن آلمانمشاور اول-مشاور دومدکتر سعید معدنی پور-دکترفرانک لیسکردکتر ابراهیم غلامی
تحلیل فعالیت لرزه ای گسل دورود(جنوب باختر ایران) با استفاده ریخت زمین ساخت و پارینه لرزه شناسی1394/8/12پژوهشکده علوم زمین- دانشگاه زوریخراهنمای دوم -مشاور دومدکتر حمید نظری-دکتر جین پیر برگدکتر محمودرضا هیهات
زمان بندی و ساز و کار چین خوردگی در پیش گودال های فشاری(فروافتادگی دزفول، پیش گودال کمربند چین-رانده زاگرس1394/8/12بارسلونا-اسپانیااستاد فرصت تحقیقاتیدکتر محمدمهدی خطیب
تحلیل دگرریختی فعال پوسته در یک حوضه میان قاره ای با استفاده از تکنیک ژئودتیک: مطالعه موردی حوضه ارومیه، شمال غرب ایران1393/2/16فرانسه/ژوزف فوریهاستاد فرصت تحقیقاتیدکتر محمدمهدی خطیب
ناپایداری های امواج فرکانس پایین در برهمکنش باریکه ی ذرات باردار با پلاسمای غیرهمگن›1395/10/26برلین- فرصت تحقیقاتیمشاور دومدکتر سیدمحمد خراشادیزاده
شناسایی متغیرهای غول قرمز و ابرغول در کهکشان های کوتوله گروه محلی: تاریخچه ستاره زایی و تولید غبار1394/7/28دانشگاه کیلمشاوردکتر جاکو ون لوندکتر عباس عابدی
توسعه آشکارسازهای GEM برای آزمایشPANDA در پروژه FAIR در مرکز شتابدهنده یونهای سنگینGSI1393/12/12استاد دانشگاه ماینز آلمانمشاورTakehiko Saitoدکتر محمدمهدی فیروزآبادی
ساخت و ارزیابی ساختار نواری و خواص فیزیکی-شیمیایی مولیبدات نقره نانوساختاری و بررسی آثار ناخالصی ها بر روی برخی از کاربردهای آن1395/12/3دانشگاه بال استیت آمریکامشاور دومدکتر زی های لیدکتر حسین فرسی
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۲۳ مورد.

آخرین ویرایش۱۷ تیر ۱۳۹۸