دانش آموختگان بین الملل دانشگاه بیرجند

با سلام 

در زیر میتوانید جدول دانش آموختگان بین الملل دانشگاه بیرجند را که از سال 1371 تا کنون در دانشگاه بیرجند تحصیل کرده و فارغ التحصیل شده اند مشاهده کنید. 

دانشگاه بیرجند از سال 71 تا امروز میزبان بسیاری از دانشجویان بین الملل بوده است که در مقاطع مختلف (کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری) در رشته های گوناگون (مهندسی کشاورزی، مهندسی معدن، ریاضی کاربردی، مهندسی عمران و ...) در این دانشگاه به تحصیل اشتغال داشته اند. 

نامنام خانوادگیسال ورود رشته تحصیلیمقطع تحصیلیدانشکده
ا سماءکربلائی۱۳۷۱ریاضی کاربردیکارشناسیعلوم ریاضی و آمار
جوادحلیمی۱۳۷۲فیزیککارشناسیعلوم
خدا بخشخاوری۱۳۷۳کاردان فنی مکانیک - ماشین آلاتکاردانیمهندسی
جوا دمعتمدی۱۳۷۳مهندسی معدن - اکتشافکارشناسیمهندسی
علی اکبرعابدی۱۳۸۳علوم تربیتی-مدیریت و برنامه ریزی آموزشیکارشناسیعلوم تربیتی و روانشناسی
محمدرضاسیف الدینی۱۳۸۴شیمی - کاربردیکارشناسیعلوم
سیدحسینامینی۱۳۸۵مهندسی کشاورزی-زراعت و اصلاح نباتات-اصلاح نباتاتکارشناسیکشاورزی
یاسرفاضل۱۳۸۵مهندسی کشاورزی-علوم دامی گرایش دامکارشناسیکشاورزی
ابراهیمحیدری۱۳۸۶ریاضی محضکارشناسیعلوم ریاضی و آمار
محبوبهرضائی۱۳۸۶مهندسی عمران-عمرانکارشناسیمهندسی
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۷۴ مورد.

آخرین ویرایش۰۴ اسفند ۱۴۰۰