چشم انداز

تعداد بازدید:۹۷۷
 • عقد تفاهم‌نامه با دانشگاه‌های بین‌المللی که قابلیت همکاری عملیاتی با دانشگاه بیرجند دارند
 • قرار گرفتن در چارک اول دانشگاه‌ها و دهک دوم دانشگاه‌های تابع وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (دولتی) در 1404
 • دستیابی به جایگاه دومین دانشگاه بین‌المللی شرق کشور در 1404
 • افزایش جذب بیشتر دانشجویان بین‌المللی با ارائه مشوق‌ها و تسهیلات
 • تشکیل شورای دیپلماسی علمی دانشگاه
 • تشکیل شورای راهبردی دیپلماسی علمی دانشگاه
 • وارد کردن اطلاعات دانشگاه در نظام‌های رتبه‌بندی تایمز، QS، شانگهای، لایدن، و وبومتریکس
 • ارتقاء جایگاه دانشگاه در نظام‌های رتبه‌بندی موجود
 • تدوین آیین‌نامه‌های جدید و بازنگری آیین‌نامه‌های قبلی با هدف تسهیل و ترغیب به گسترش فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی با دانشگاه‌های خارج از کشور و مراکز علمی بین‌المللی
 • تأکید بر استفاده از قابلیت‌های استان و شهر بیرجند به منظور گسترش همکاری‌های علمی ـ بین المللی
 • تعامل مؤثر با ایرانیان خارج از کشور به منظور گسترش همکاری‌های علمی ـ بین‌المللی 
 • همکاری با دانشگاه‌های داخل کشور به منظور گسترش همکاری‌های علمی ـ بین‌المللی مشترک در زمینه مسائل آموزشی و پژوهشی
 • ارتقای دانش اعضای هئیت علمی، دانشجویان و کارکنان با برگزاری دوره‌های ترجمه، زبان، مکاتبات بین‌المللی
 • راه‌اندازی مرکز زبان و ترجمه دانشگاه بیرجند
 • برگزاری همایش‌های بین‌المللی
 • برگزاری دوره‌های آموزشی مشترک