دانشگاه در نظام‌های رتبه‌بندی

دانشگاه بیرجند در رتبه بندی موسسه آموزش عالی تایمز که یکی از معتبر ترین نظامهای رتبه بندی جهان میباشد، در سال 2018 در بین دانشگاههای آسیایی، رتبه 350-301 و در بین دانشگاههای جهان، رتبه +1000 را کسب کرده است.

https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/university-birjand

شایان ذکر است که دانشگاه بیرجند، بر طبق سطح بندی وزارت علوم، دانشگاه جامع سطح 2 میباشد.

 

تعداد بازدید:۵۵۶