دانشگاه در نظام‌های رتبه‌بندی

تعداد بازدید:۱۴۲۱

دانشگاه بیرجند در رتبه بندی موسسه آموزش عالی تایمز که یکی از معتبر ترین نظامهای رتبه بندی جهان میباشد، در سال 2018 در بین دانشگاههای آسیایی، رتبه 350-301 و در بین دانشگاههای جهان، رتبه +1000 را کسب کرده است.

https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/university-birjand

شایان ذکر است که دانشگاه بیرجند، بر طبق سطح بندی وزارت علوم، دانشگاه جامع سطح 2 میباشد.