قابل توجه متقاضیان ادامه تحصیل در دانشگاه بیرجند: ابتدا اطلاعات خود را در سامانه سازمان امور دانشجویان (سااُرگ) وارد نموده، پس از دریافت شماره پرونده سااُرگ میتوانید تقاضای خود را در سامانه ثبت نام دانشگاه بیرجند تکمیل بفرمایید

تعداد بازدید:۲۳۱۵۸