فرم درخواست صدور برگه اشتغال به کار

متقاضی گرامی! 

با در نظر داشتن نکات مهم زیر، لطفا جهت تکمیل فرم اینترنتی درخواست صدور برگه اشتغال به تحصیل، بر روی لینک مربوطه کلیک نمایید 

  • جهت صدور برگه اشتغال به کار برای اساتید برای ارائه مقاله و یا اعزام جهت فرصت مطالعاتی ارائه برگه پذیرش مقاله الزامی است.
  • در صورت درخواست اطلاعات دیگر توسط سفارت آنها را قید فرمایید

 

فرم اینترنتی درخواست صدور برگه اشتغال به کار برای اعضای هیات علمی 

تعداد بازدید:۵۹۳