نمایندگان دانشجویان بین الملل

تعداد بازدید:۲۷۴۸
محمدعثمان رحمانی

  محمدعثمان رحمانی

  نماینده دانشجویان بین‌الملل دانشگاه در شورای صنفی


  •   دانشجوی کارشناسی مدیریت دولتی

  •   دانشگاه بیرجند

عنایت الله شیرزاد

  عنایت الله شیرزاد

  نماینده دانشجویان کارشناسی


  •   دانشجوی کارشناسی علوم سیاسی

  •   دانشگاه بیرجند

کلید واژه ها: نماینده دانشجویان ارشد کارشناسی ارشد دانشجویان بین‌الملل افغانستان