اخبار

جلسه تکریم و تجلیل از خدمات سرکار خانم تهامی و جناب آقای افضلیان همکاران سابق در اداره تغذیه

جلسه تکریم و تجلیل از خدمات سرکار خانم تهامی و جناب آقای افضلیان همکاران سابق در اداره تغذیه

جلسه تکریم و تجلیل از خدمات سرکار خانم تهامی و جناب آقای افضلیان همکاران سابق در اداره تغذیه ، برگزار شد و از خدمات سی ساله این همکاران بازنشسته تجلیل بعمل آمد.

ادامه مطلب