معرفی

مدیریت دانشجویی یکی از زیرمجموعه‌های معاونت دانشجویی است که مسئولیت نظارت بر امور خوابگاه‌ها، اداره تغذیه و سلف‌سرویس و اداره رفاه را بر عهده دارد.


اهم وظایف مدیریت دانشجویی:
• پیش‌بینی و برنامه‌ریزی نیازهای خوابگاه‌ها، سلف‌سرویس‌ها و بوفه‌های دانشجویی و اولویت‌بندی نیازها
• پیگیری انتخاب پیمان‌کار مناسب برای سلف‌سرویس و خوابگاه‌های دانشجویی
• نظارت بر حسن اجرای امور خوابگاه‌ها و سلف‌سرویس‌ها
• هماهنگی و پیگیری رفع مشکلات تأسیساتی و عمرانی خوابگاه‌ها و سلف‌سرویس‌ها
• همکاری با بخش فرهنگی در برگزاری مراسم علمی و فرهنگی در خوابگاه‌ها
• بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص دانشجویان واجد شرایط برای اسکان در خوابگاه
• برنامه‌ریزی تخصیص خوابگاه به دانشجویان بر‌اساس معیارهای تعیین‌شده
• تهیه گزارشات مورد نیاز دوره‌ای از نحوه اداره خوابگاه‌ها و سلف‌سرویس‌ها
• پیگیری و گزارش موارد انضباطی
• هماهنگی‌های لازم جهت تخلیه خوابگاه‌ها در پایان هر ترم و تعطیلات تابستانی
• نظارت بر کنترل ورود و خروج دانشجویان مقیم خوابگاه‌ها و ملاقات کنندگان آن‌ها
• بررسی و پیشنهاد اجاره محل‌های جدید برای خوابگاه دانشجویی
• انجام هماهنگی با مرکز بهداشت و نظارت بر عملکرد سلف‌سرویس و بوفه دانشجویی
• انجام هماهنگی‌های لازم جهت رفع نواقص سلف‌سرویس و بوفه‌های دانشجویی با افراد ذیربط
• تهیه برنامه غذایی دانشجویان و ارائه به پیمان‌کار مربوطه
• صدور کارت غذا
• هماهنگی و همکاری با مدیریت آموزش و سایرادارات ذیربط در مقطع ثبت‌نام دانشجویان
• ثبت‌نام انواع وام‌های دانشجویی و پیگیری پرداخت توسط صندوق رفاه دانشجویان
• انجام بیمه حوادث دانشجویی کلیه دانشجویان دانشگاه
• انجام بیمه خدمات درمانی و تکمیل درمان متقاضیان

تعداد بازدید:۳۸۸