اساتید

تعداد بازدید:۲۵۵۸

 

سالن غذاخوری اساتید، به ظرفیت 80 صندلی در پردیس شوکت آباد واقع شده است. سیستم گرمایش و سرمایش آن هواساز و بصورت مرکزی می باشد.