مدیر دانشجویی

تعداد بازدید:۴۵۶۷

دکتر مجید چهکندی از تاریخ 21 شهریور ماه 1401 به عنوان مدیر دانشجویی دانشگاه منصوب شد. ایشان در حال حاضر دانشیار گروه آمار  می­باشد.

دریافت رزومه دکتر مجید چهکندی