مدیر دانشجویی

تعداد بازدید:۲۰۴۱

 

دکتر حسین خزیمه نژاد از تاریخ 3 اسفند 98 به عنوان مدیر دانشجویی دانشگاه منصوب شد. ایشان در حال حاضر دانشیار گروه علوم و مهندسی آب و دارای مدرک دکتری سازه های آبی می­باشد.

دریافت رزومه دکتر حسین خزیمه نژاد