کارکنان اداره رفاه دانشجویی

تعداد بازدید:۵۳۴۷
سمیه آرمان مقدم

  سمیه آرمان مقدم

کارشناس خدمات دانشجویی( دانشکده های برق والکترونیک، کامپیوتر، تربیت بدنی، علوم تربیتی و روان شناسی، هنر)


 •   دیریت دانشجویی

 •   اداره رفاه دانشجویان

 •   05632202125 - 05631025125

 •   05632202125

 

مهری ابراهیمی

کارشناس خدمات دانشجویی دانشکده های علوم، علوم ریاضی و آمار و مهندسی


 •   مدیریت دانشجویی

 •   اداره رفاه دانشجویان

 •   05632202116 - 05631025126

 •   05632202116

 فاطمه زهرا خراشادی زاده

فاطمه زهرا خراشادی زاده

کارشناس مسئول خدمات دانشجویی، صدور دفترجه اقساط و تسویه حساب دانشجویی


 •   مدیریت دانشجویی

 •   اداره رفاه دانشجویان

 •   05632202125 - 05631025122

 •   05632202125

  حسن خراشادی زاده

کارشناس مسئول خدمات دانشجویی بخش فارغ التحصیلان و صندوق قرض الحسنه


 •   مدیریت دانشجویی

 •   اداره رفاه دانشجویان

 •   05631025123  - 05631025123

 •   05632202125

  مریم توکلی اناران

کارشناس مسئول خدمات دانشجویی دانشکده کشاورزی


 •   مدیریت دانشجویی

 •   اداره رفاه دانشجویان

 •   05632202116 - 05631025124

 •   05632202116

  سید بهنام حسینی

   کارشناس مسئول خدمات دانشجویی


 •   مدیریت دانشجویی

 •   اداره رفاه دانشجویان

 •    05631025127

 •