آیین نامه های اداره خوابگاه

تعداد بازدید:۸۶۸

مقررات عمومی خوابگاه­ها

 دانشگاه بیرجند 1399

دانشجو در مدت اقامت در خوابگاه­های دانشجویی ملزم به رعایت مقررات عمومی به شرح زیر است :

 1. مدت مجاز واگذاری خوابگاه بر اساس آیین نامه صندوق رفاه برای دانشجویان روزانه مقطع کارشناسی 8نیمسال، کارشناسی ارشد 4 نیمسال و مقطع دکتری 8 نیمسال بر مبنای سال ورود می باشد و در صورت درخواست اقامت بیش از مدت مجاز مشروط به وجود ظرفیت مازاد، پس از اسکان دانشجویان  روزانه واجد شرایط و موافقت معاون دانشجویی صرفاً در خوابگاه­های استیجاری/ خودگردان دانشگاه بلامانع است.
 2. اموال موجود در اتاق جزء بیت المال محسوب می شود، در حفظ و نگهداری آن کوشا باشید. همچنین دانشجو حق استفاده و نگهداری اشیاء و لوازم عمومی خوابگاه را در اتاق مسکونی خود ندارد.
 3. ایجاد سر و صدا و مزاحمت که سبب سلب آسایش ساکنان خوابگاه شود ممنوع است .
 4. از اموال شخصی خود مانند لب تاپ، گوشی موبایل، کارتهای بانکی و غیره مراقبت نمائید، سرپرستی خوابگاه هیچ گونه مسئولیتی در قبال وسایل و لوازم شخصی داخل -اتاق دانشجو ندارد و دانشجو مسئول حفظ اموال شخصی خود می باشد.
 5. در صورت بروز سرقت، دانشجو باید مراتب را به نگهبان و سرپرست شیفت خوابگاه گزارش نماید تا برابر ضوابط به موضوع رسیدگی شود، چنانچه در هر موردی دانشجویی بر -خلاف آیین نامه و مقررات رفتار نماید، سایر دانشجویان حق برخورد با وی را نداشته و صرفاً موظف هستند به مسئولین مربوطه گزارش نمایند.
 6. از دادن کلید اتاق به دیگران جدا" خودداری و در صورت مفقود شدن آن سریعا" به سرپرستی خوابگاه اطلاع دهید .همچنین هرگونه تغییر یا تعویض قفل بدون -هماهنگی سرپرست خوابگاه ممنوع است.
 7. استفاده از لباس مناسب در خارج از اتاق ها و در محیط عمومی خوابگاه و هنگام بازدید مسئولین از خوابگاه و خروج از خوابگاه الزامیست. همچنین لباس های زیر خود -را به دور از انظار عمومی نگهداری و خشک نمایند.
 8. درخواست خوابگاه به منزله استفاده از خوابگاه تلقی و جزء سنوات خوابگاهی محسوب و هزینه آن محاسبه خواهدشد لذا می بایست در عدم نیاز بلافاصله فرم اسکان عودت و با خوابگاه تسویه حساب گردد. در صورت عدم اعلام انصراف از خوابگاه، نام دانشجو از لیست بهره مندان خوابگاه حذف نشده و دانشجو موظف به پرداخت اجاره بهاء می باشد.
 9. دانشجویانی که مجوز سکونت در خوابگاه را دریافت نموده اند تا ده روز فرصت دارند نسبت به قطعی نمودن سکونت خود اقدام نمایند در غیر اینصورت هزینه کامل نیمسال تحصیلی بهره مندی از خوابگاه برابر مقررات صندوق رفاه برای آنها محاسبه خواهد شد.
 10. خوابگاه یا اتاق دانشجو در طول مدت تحصیل بنا به ضرورت و صلاحدید ممکن است تغییر یابد و دانشجو موظف است در مکانهایی که برای وی تعیین می گردد اقامت  نماید. همچنین تعیین تعداد نفرات هر اتاق به عهده اداره امور خوابگاه­ها می باشد و دانشجویان ساکن در اتاق اجازه ندارند از ورود افراد جدیدی که مجوز سکونت در اتاق را دریافت نموده اند مخالفت نمایند.
 11. هزینه خوابگاه درصورت عدم تخلیه و یا تاخیر در انجام تسویه حساب و یا قطع ارتباط با دانشجویی )فراغت از تحصیل، اخراج، مرخصی تحصیلی و یا دریافت وام - ودیعه مسکن و غیره(  ده برابر محاسبه خواهد شد.) اداره خوابگاه­ها با هماهنگی حراست نسبت به تخلیه اقدام خواهد نمود(.
 12. عدم تخلیه تحویل اتاق به سرپرست خوابگاه در پایان نیمسال اول به منزله درخواست تمدید خوابگاه طی نیمسال دوم تلقی و علاوه بر محاسبه هزینه جزء حداکثر سنوات استفاده از خوابگاه منظور شد.
 13. جابجایی و واگذاری محل سکونت به غیر ممنوع می باشد در صورت مشاهده حسب مقررات برخورد خواهد شد.
 14. به منظور حفظ شئونات دانشجویی، عکاسی و فیلم برداری بدون اخذ مجوز از مدیریت امور خوابگاه ها ممنوع است.
 15. نگهداری و استفاده از ابزار آلات غیر قانونی از قبیل لوازم قمار، عکس و فیلم و موسیقی غیر مجاز، ابزار و آلات موسیقی و .... ممنوع است و همچنین به منظور حفظ -سلامت عمومی به ویژه محافظت دانشجویان در مقابل استنشاق تحمیلی دود محصولات دخانی، استعمال هر گونه مواد دخانی) سیگار و قلیان) در کل دانشگاه ممنوع است. )ماده 7 آیین نامه اجرایی قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات مصوبه هیأت دولت مورخ7/1/1386)
 16. نگهداری و استفاده از هرگونه مواد روان گردان (قرصهای شیمیایی، معجون­های گیاهی، ناس و ...) در محیط خوابگاه  و اتاقها ممنوع می باشد. درصورت مشاهده حسب مقررات برخورد خواهد شد.
 17. نصب هرگونه اطلاعیه و اعلامیه بدون مجوز کتبی از مدیریت امور خوابگاهها ممنوع می باشد.
 18. دانشجو ملزم به رعایت ساعات تعیین شده ورود و خروج می باشد. ضمنا" آخرین زمان ورود خواهران به خوابگاه، متناسب با فصول سال و ساعات رسمی کشور در شش ماهه اول سال تا ساعت 30/21 و در شش ماهه دوم سال ساعت 30/20 می باشد. آخرین زمان ورود در خوابگاه برادران 1 ساعت بیش تر از زمان ورودی خوابگاه خواهران است.
 19. مطابق با آیین نامه صندوق رفاه دانشجویان اقامت مهمان در خوابگاه های دانشجویی ممنوع می باشد، مگر در مواقع اضطراری و شرایط معین از سوی مدیریت امور خوابگاه ها

الف (هر دانشجو مجاز به داشتن 2 نفر مهمان در ماه بوده و مهمان نیز در ماه فقط 2 شب مجاز به اقامت است . ب) کلیه مسئولیت های حقوقی و بیمه­ی اقامت مهمان بر عهده میزبان می باشد. ج) رعایت مقررات و شئونات اسلامی برای مهمان الزامی است. د( در صورت عدم نسبت درجه یک مهمان، مشمول پرداخت هزینه تعیین شده به ازاء هر شب و حداکثر تا دو شب می باشد که ملزم به پرداخت به حساب مربوطه امور خوابگاه ها  از طریق پورتال دانشجویی یا پوز مستقر در خوابگاه متقاضی می باشد )این مبلغ سالانه توسط ستاد اسکان اعلام می شود( قبل از حضور مهمان در اتاق، مراحل ثبت و اخذ برگه ورود از نگهبانی و سرپرستی الزامی است.

 1. چنانچه محرز شود که مهمانی به طور دائم و مکرر به میزبانی دانشجویان مختلف در خوابگاه بیتوته داشته و یا میزبانی سقف مقرر استفاده از مهمان را رعایت -ننماید، ایندسته از مهمانان و میزبانان از مزایا پذیرش مهمان محروم و از ورود مهمان آنان جلوگیری خواهد شد.
 2. همراه داشتن مجوز سکونت در خوابگاه در هنگام ورود و خروج و پذیرش مهمان الزامی است.
 3. انجام نظافت روزانه اتاق و حفظ بهداشت عمومی خوابگاه به عهده خود دانشجو است.
 4. در صورت غیبت یا تکرار تاخیر ورود دانشجو، اداره خوابگاه­ها می تواند در مورد ادامه سکونت دانشجو تجدید نظر کند و مراتب را به خانواده دانشجو اطلاع دهد.
 5. ورود ملاقات کننده مرد به خوابگاه خواهران و ورود ملاقات کننده زن به خوابگاه برادران ممنوع است و انجام ملاقات صرفاً در محل های ویژه ای که توسط اداره -خوابگاه های دانشجویی تعیین می شود، مجاز است.
 6. اسکان در ایام تابستان بر اساس مقرارت خاص دانشگاه بوده و اداره خوابگاه ها هیچگونه تعهدی مبنی بر سکونت در ایام تابستان ندارد.
 7. به تذکراتی که از طرف مسئولین خوابگاه ارائه می شود همواره توجه و در صورت رویت هر گونه نقص و موارد مشکوک مراتب را فوراً به سرپرستی خوابگاه -اعلام نمائید.
 8. دانشجویان دختر ساکن خوابگاه ها در صورت عدم حضور شبانه در خوابگاه ملزم به تکمیل فرم اعلام عدم حضور شبانه از طریق سیستم گلستان می باشند.
 9. ضمنا" اطلاعیه های و روند تکمیل فرم در خوابگاه ها موجود می باشد، شایان ذکر است در صورت ثبت ننمودن عدم حضور در خوابگاه، بین محدوده زمانی ساعت 07:00 لغایت 20:00 همان روز، بمنزله غیبت تلقی و مراتب عدم حضور از طریق مراجع ذیربط پیگیری خواهد شد و در صورت تأخیر دانشجو موظف است مدارک لازم مبنی بر موجه بودن تأخیر خود را به مسؤول خوابگاه ارائه نماید.
 10. در صورتیکه در امور تأسیساتی اتاق های مسکونی خوابگاه از قبیل کلید و پریز برق و انشعابات آب و غیره خللی پیش آید و در نتیجه نیاز به تعمیر و یا جابجائی داشته باشد، دانشجویان ساکن آن اتاق ها موظفند مراتب را به سرپرست خوابگاه اطلاع دهند تا از طریق واحدهای مربوطه اقدام لازم بعمل آید و مسئولیت دخالت مستقیم در امور تأسیساتی اتاق ها که موجب خطرات احتمالی جانی و خسارت مالی بشود به عهده دانشجویان ساکن آن اتاق­ها می باشد.
 11. در ابتدای نیم سال تحصیلی، اتاق و اثاثیه آن به دانشجو تحویل و در پایان هرنیم سال عیناً تحویل گرفته می­ شود مسئولیت خسارات وارده ناشی از تخریب رنگ -اتاق ها، کمد ها و سایر اموال دانشگاه از طریق چسباندن پوستر، عکس، دیوارنویسی و شعارنویسی در روی کمدها و هر گونه تخریب اموال دانشگاه بر عهده دانشجویان ساکن و تحویل گیرنده های اتاق می باشد و هزینه هرگونه خسارت وارده در زمان تسویه حساب باید توسط دانشجو پرداخت گردد.
 12. مسوولیت نظافت روزانه فضای عمومی اتاق و تراس، یخچال  مطابق منشور بهداشتی به عهده تمام دانشجویان ساکن در اتاق می باشد.
 13. سرپرستان خوابگاه مجاز می باشند جهت نظارت بر بهداشت عمومی از اتاق­های دانشجویی برحسب نیاز بازدید و توصیه و تذکرات لازم را به دانشجویان ساکن اتاق داده و دانشجویان جهت حفظ سلامت عمومی خوابگاه ملزم به رعایت آن (منشور بهداشتی خوابگاه) می­باشند.
 14. اسراف و زیاده روی در مصرف آب، برق و گاز اشکال شرعی دارد همچنین هر نوع استفاده از وسایلی نظیر: کتری برقی، سماور برقی، پلوپز، فریزر، هیتر، اضافه کردن لامپ های گازی یا وسایلی که ایمنی خوابگاه را به خطر می اندازند، طبخ یا گرم نمودن غذا در داخل اتاق به طور کلی ممنوع بوده و علاوه بر جمع آوری لوازم مربوطه، هزینه برق مصرفی اضافی و کلیه خسارات احتمالی وارده مترتب بر آن همچون: آتش سوزی، تخریب موکت و ... بعهده دانشجو یا دانشجویان استفاده کننده خواهد بود.
 15. احترام به شعائر و رعایت مقررات و قوانین جمهوری اسلامی ایران یک اصل است و انتشار هر گونه اعلامیه و تدوین، تنظیم و انتشار شعارهای مغایر با اصول و قوانین جمهوری اسلامی و شرع مقدس، توهین به قومیت ها و هر گونه نماد یا علامتی که نمایانگر جریان های فکری منحرف باشد موجب اخراج از خوابگاه و تعقیب قانونی خواهد بود.
 16. در صورتی که دانشجویی بیماری خاصی داشته و داروی خاصی مصرف می نماید، موظف است مراتب را کتبا" به اداره بهداشت دانشگاه اعلام نماید، در غیر- اینصورت مسئولیت هر گونه عواقب آن بعهده دانشجو و خانواده وی می باشد.

فعالیت در شرکت های هرمی و هرگونه فعالیت اقتصادی (از قبیل فروش اجناس مجاز و غیر مجاز( به استثناء کار دانشجویی در خوابگاه ممنوع می باشد .