گروه پژوهشی لوله و صنایع وابسته

تعداد بازدید:۱۶۵۶
دکتر سید حجت هاشمی

  دکتر سید حجت هاشمی

  مسئول گروه پژوهشی لوله و صنایع وابسته


  •   دکتری مکانیک

  •   دانشکده مهندسی

  •   استاد گروه مکانیک