معرفی و اهداف


گروه پژوهشی علوم زمین با هدف انجام تحقیقات در زمینه های مختلف مرتبط با علوم زمین تاسیس شده است. این تحقیقات شامل تحقیقات پایه و کاربردی می باشد. این گروه پژوهشی آماده همکاری در پروژه های منطقه­ای، ملی و بین المللی و همچنین انجام امور مشاوره ای برای سازمان ها و ادارات می باشد. این گروه پژوهشی امیدوار است که بتواند در توسعه علوم زمین نقشی مثبت داشته باشد. گروه پژوهشی علوم زمین دارای همکارانی با تخصص های متفاوت و با تجربه است. همکاران گروه پژوهشی علوم زمین از اعضاء هیئت علمی گروههای آموزشی گروههای زمین شناسی، معدن و جغرافیای طبیعی دانشگاه بیرجند تشکیل شده است.

تعداد بازدید:۴۵۷