معرفی و اهداف


 گروه پژوهشی افغانستان  در تاریخ 2/12/1382 با مجوز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دردانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند تاسیس گردید. همگام و همراه با تدوین سند چشم انداز توسعه کشور، گروه پژوهشی افغانستان، افق های ارزشی را به عنوان مبنا در سه حیطه اقتصادی ، فرهنگی و سیاسی به عنوان چشم انداز آتی ترسیم نموده است. در این افق تأکید بر اصل تعامل اقتصادی ، فرهنگی و سیاسی با کشورافغانستان مورد توجه قرار گرفته تا منافع متقابل جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی افغانستان در سایه انجام تحقیقات کاربردی معنا و مفهوم یابد.

 از اهداف  گروه پژوهشی افغانستان می توان در موارد زیر برشمرد:

  • اجرای طرحهای پژوهشی مورد نیاز کشور  و استان در زمینه مسائل افغانستان
  • ارائه مشاوره علمی و فنی در زمینه مسائل مربوط به افغانستان برای نهادهای عمومی و خصوصی
  • همکاری با مراکز علمی و پژوهشی در داخل و خارج از کشور با رعایت مقررات و ضوابط مربوطه
  • بررسی و شناسایی نیازهای پژوهشی مربوط به افغانستان
  • برگزاری مجامع علمی- پژوهشی در سطح ملی و بین المللی و دو جانبه در جهت انجام مأموریت گروه
  • برقراری ارتباط با پژوهشگران ، متخصصان ، مبتکران ، و متفکران در مراکز علمی و پژوهشی داخل و خارج و فراهم کردن امکان استفاده از همکاری آنان در راستای اهداف گروه پژوهشی
  • انتشار نتایج پژوهشی به صورت کتاب ، مجله علمی-پژوهشی و نظایر آن
  • تدریس درس سیاست و حکومت در افغانستان
  • برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت در مورد مسائل افغانستان
  • راه اندازی رشته مطالعات منطقه‌ای با گرایش افغانستان
تعداد بازدید:۲۶۱