معرفی و اهداف

تعداد بازدید:۵۴۹

ضرورت تشکیل متناسب با نیاز کشور، منطقه و دنیا

1- جایگاه ویژه گیاهان منطقه خراسان جنوبی (زعفران، زرشک، عناب، انار و گل نرگس) در بین محصولات تولیدی و صادراتی کشاورزی کشور.

2- زعفران به عنوان گرانترین محصول کشاورزی و دارویی جهان : که خراسان جنوبی به عنوان قطب مهم و تولید کننده مرغوبترین زعفران (طلای سرخ) کشور و دنیا می باشد.

3- خراسان جنوبی به عنوان تنها تولید کننده تجاری محصول زرشک و عناب (یاقوت سرخ) در ایران (بیش از 95% تولید آن در خراسان جنوبی است) و جهان که مرغوبترین محصول را در دنیا به دست می آورد.

4- خراسان جنوبی یکی از قطب های مهم تولید انار کشور و صادرات بیش از 70 درصد محصول تولیدی به خارج از کشور و همچنین تولید کننده بهترین گل نرگس در ایران می باشد.

5- نقش مهم محصولات گیاهان ویژه منطقه (زعفران، زرشک، عناب، انار و ...) در فرآوری، بسته بندی و اشتغالزایی و زندگی جامعه کشاورزی و صنعتی خراسان جنوبی و کشور.

موضوع فعالیت:

1. بهبود روش های به زراعی و اصلاح گیاهان ویژه

2. بهبود روش های بازاریابی و اقتصاد گیاهان ویژه

موضوع فعالیت گروه پژوهشی زیست فناوری و اصلاح:

 1. جمع آوری تود های بومی گیاهان ویژه ( زعفران، زرشک، عناب، انار و سایر گیاهان دارویی منطقه)
 2. شناسایی اکوتیپ های بومی و معرفی ارقام برتردر گیاهان ویژه
 3. بررسی روشهای علمی تکثیر و پرورش گیاهان ویژه
 4. ارزیابی گیاهان ویژه از نظر مقاومت به تنش های محیطی
 5. بررسی میزان آب مورد نیاز و روش آبیاری مناسب گیاهان ویژه
 6. بررسی شناخت خواص دارویی و  درمانی گیاهان ویژه
 7. تهیه اطلس و موزه گیاهان ویژه
 8.  بهبود وضعیت به زراعی گیاهان ویژه با استفاده از روشهای نوین با توجه به شکل تکثیر ، میزان تحمل به تنش های شوری و خشکی
 9.  مصرف بهینه سموم ، کود شیمیایی و مبارزه بیولوژیکی با آفات و بیماریهای گیاهان ویژه در جهت تولید محصول ارگانیک گیاهان ویژه
 10.  بررسی آفات و بیماریها و روش های علمی مبارزه با  آنها جهت تولید محصول ارگانیک
 11.  ایجاد بستر مناسب برای ارتباط با سایر مراکز تحقیقاتی کشور و جهان

موضوع فعالیت گروه پژوهشی اقتصاد و بازاریابی:

 1. بررسی روشهای علمی بسته بندی گیاهان ویژه (زعفران، زرشک، عناب، انار و سایر گیاهان دارویی منطقه)
 2. بازاریابی و بررسی مسایل اقتصادی گیاهان ویژه
 3. استفاده از فن آوری های نوین و و بسته بندی فرآورده های غذایی، دارویی و صنعتی گیاهان ویژه
 4. ایجاد بستر مناسب برای ارتباط با سایر مراکز تحقیقاتی کشور و جهان
 5. تشویق به احداث باغات گیاهان ویژه  برای جلوگیری از پیشرفت کویر، تثبیت شنهای روان و ایجاد فضای سبز در مناطقی که امکان رشد گیاهان دیگر وجود ندارد.
 6. شناخت محدود هایی جغرافیایی در مناطق مختلف استان خراسان جنوبی
 7. بررسی روشهای علمی بسته بندی گیاهان ویژه منطقه
 8. تلاش در جهت ارتباط و هماهنگی در تحقیقات فارموکولوژیک گیاهان ویژه در سطح استان و کشور به منظور تبادل اطلاعات بین محققین
 9. بهبود کیفیت و افزایش ماندگاری بعضی گیاهان ویژه با استفاده از فن آوری بسته بندی در اتمسفر تغییر یافته و تیمارهای پس از برداشت به منظور توسعه صادرات