همکاران

مریم شیدفر

  مریم شیدفر

  کارشناس مسئول امور پژوهشی


 •   مدیریت امور پژوهشی

 •   سازمان مرکزی

 •   056-32202515 /302

 •   056-32202039

 •   m.shidfar@birjand.ac.ir

سمانه پنجابی

  سمانه پنجابی

  کارشناس امور پژوهشی


 •   مدیریت امور پژوهشی

 •   سازمان مرکزی

 •   056-32202039 /303

 •   s.panjabi@birjand.ac.ir

زهره علیزاده

  زهره علیزاده

  کارشناس فناوری اطلاعات


 •   مدیریت امور پژوهشی

 •   سازمان مرکزی

 •   304

 •   z.alizadeh@birjand.ac.ir

حسین کازهی

  حسین کازهی

  کارشناس امور پژوهشی


 •   مدیریت امور پژوهشی

 •   سازمان مرکزی

 •   306

 •   hkazehi@birjand.ac.ir

تعداد بازدید:۱۸۶۵