اعضای هیات ممیزه (دوره پنجم)

تعداد بازدید:۷۹۲۶

  دکتر احمد لامعی‌گیو

  سرپرست دانشگاه و رئیس هیأت ممیزه


 •   عضو هیات علمی گروه آموزشی ادبیات

دکتر حمید ابریشمی

  دکتر حمید ابریشمی

  نماینده وزیر


 •   عضو هیأت علمی گروه آموزشی اقتصاد

 •   دانشگاه تهران

دکتر غلامرضا محتشمی برزادران

  دکتر غلامرضا محتشمی برزادران

  نماینده وزیر


 •   عضو هیأت علمی گروه آموزشی آمار

 •   دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر غلامحسین رونقی

  دکتر غلامحسین رونقی

  نماینده وزیر


 •   عضو هیأت علمی گروه آموزشی شیمی

 •   دانشگاه فردوسی مشهد

  دکتر سیدجواد حسینی واشان

  معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه


 •   عضو هیات علمی گروه علوم دامی

دکتر محمد علی بهدانی

  دکتر محمد علی بهدانی

  عضو حقیقی


 •   عضو هیأت علمی گروه آموزشی زراعت

دکتر محمد بهنام فر

  دکتر محمد بهنام فر

  عضو حقیقی


 •   عضو هیأت علمی گروه ادبیات

دکتر حسن فرسی

  دکتر حسن فرسی

  عضو حقیقی


 •   عضو هیأت علمی گروه برق مخابرات

دکتر سید سعید محمدی

  دکتر سید سعید محمدی

  عضو حقیقی


 •   عضو هیأت علمی گروه زمین شناسی

دکتر محمد علی ناصری

  دکتر محمد علی ناصری

  عضو حقیقی


 •   عضو هیأت علمی گروه شیمی

دکتر ابوالفضل اکبرپور

  دکتر ابوالفضل اکبرپور

  عضو حقیقی


 •   عضو هیأت علمی گروه عمران

دکتر حسین بارانی

  دکتر حسین بارانی

  عضو حقیقی


 •   عضو هیأت علمی گروه نساجی

دکتر مرضیه ثاقب جو

  دکتر مرضیه ثاقب جو

  عضو حقیقی


 •   عضو هیأت علمی گروه علوم ورزشی

دکتر سید مهدی رحیمی

  دکتر سید مهدی رحیمی

  عضو حقیقی


 •   عضو هیأت علمی گروه ادبیات

دکتر علی شهیدی

  دکتر علی شهیدی

  عضو حقیقی


 •   عضو هیأت علمی گروه علوم و مهندسی آب

دکتر علی شهیدی

  دکتر مسلم باشتنی

  عضو حقیقی


 •   عضو هیأت علمی گروه علوم دامی

دکتر علی شهیدی

  دکتر سارا سبحانی

  عضو حقیقی


 •   عضو هیأت علمی گروه شیمی

دکتر علی شهیدی

  دکتر حسین فضائلی مقیمی

  عضو حقیقی


 •   عضو هیأت علمی گروه ریاضی

دکتر علی شهیدی

  دکتر حسن حسن زاده

  عضو حقیقی


 •   عضو هیأت علمی گروه مکانیک

آخرین ویرایش۱۶ فروردین ۱۴۰۲