دفتر همکاری‌های علمی و بین‌المللی

از آنجا که علم و دانش مفهومی فراملی است، مبادلات علمی بین مراکز علمی و تحقیقاتی مختلف، نقشی بنیادین در توسعه و ارتقاء کیفیت آموزشی و پژوهشی آنها دارد. از این رو دفتر همکاری‌های علمی و بین المللی دانشگاه بیرجند با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های جامعه دانشگاهی در صدد ارتقای همکاری‌های علمی با دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی خارج از کشور در چارچوب اهداف علمی دانشگاه می باشد.

زمینه‌سازی جهت افزایش پذیرش دانشجویان خارجی، تلاش برای ارتقای رتبه دانشگاه در نظام‌های رتبه بندی داخلی و خارجی، اصلاح، ویرایش و به روز رسانی وب‌سایت انگلیسی دانشگاه، پیگیری ترجمه وب‌سایت دانشگاه به زبان‌های خارجی دیگر از جمله زبان عربی (در دست اقدام) جهت شناساندن پتانسیل های موجود در دانشگاه به جامعه بین المللی از دیگر اهدافی است که این مرکز دنبال می کند.

امید است با کمک اساتید و دانشجویان محترم این دفتر بتواند در جهت تحقق این اهداف گام های شایسته ای بردارد.


شرح وظایف:

•    انجام کلیه مکاتبات خارجی دانشگاه
•     انجام امور شرکت اعضای هیات علمی دانشگاه در مجامع علمی و بین المللی خارج از کشور
•     انجام امور شرکت اعضای هیات علمی دانشگاه در فرصت مطالعاتی خارج از کشور
•    انجام امور مربوط به اعزام هیات علمی از دانشگاه به خارج از کشور و پذیرش هیات های خارجی به منظور همکاریهای علمی
•    ایجاد ارتباط با دانشگاهها و مراکز علمی - پژوهشی خارج از کشور به منظور جلب همکاریهای آموزشی و پژوهشی
•    تلاش در جهت ترفیع رتبه دانشگاه در پایگاههای ملی و بین المللی
•    اصلاح و به روز رسانی وب سایت انگلیسی دانشگاه و انجام امور مربوط به راه‌اندازی وب سایت دانشگاه به زبان عربی (در حال آماده سازی)
•    گسترش همکاری‌های علمی و بین المللی با سازمانهای علمی بین المللی
•    اقدام برای شناساندن ظرفیت‌ها و توانمندیهای دانشگاه به مراکز علمی سایر مجامع بین المللی
•    ترغیب دانشکده‌ها و مراکز وابسته به گسترش همکاری‌های علمی بین المللی
•    گسترش همکاری‌های دو جانبه آموزشی، پژوهشی و فناوری با کشورها و پیگیری اجرای توافقنامه های همکاری فیما بین دانشگاه با مراکز علمی و دانشگاهی خارج از کشور
•    انجام امور مربوط به دعوت از شخصیت‌های علمی خارجی با همکاری واحدهای ذیربط
•    تهیه و تدوین کاتالوگ‌ها و بروشورهای بین المللی دانشگاه
•    انجام اقدامات مقتضی برای برگزاری دوره‌های مشترک آموزشی و پژوهشی با مراکز علمی دانشگاهی و پژوهشی خارج از کشور
•    پیگیری لازم به منظور به عضویت درآمدن و یا پرداخت حق عضویت دانشگاه در مجامع بین المللی و منطقه‌ای
•    برقراری ارتباط با سفارتخانه‌ها و نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در کشورهای خارجی از طریق مجاری مربوط به منظور کسب اطلاعات و برقراری ارتباطات مورد نیاز دانشگاه
•    مطالعه و بررسی اطلاعیه‌های واصله مربوط به برگزاری کنفرانس‌ها، سمینار‌ها و ..... خارج از کشور و اعلام آن به واحدهای ذیربط
•    همکاری در انجام اقدامات مربوط به برگزاری نشست های بین المللی در دانشگاه با همکاری واحدهای ذیربط
•    کمک در ایجاد و برقراری تماس با سفارتخانه‌ها، دانشگاه‌ها و مؤسسات علمی خارجی به منظور جلب همکاری آنان در زمینه‌های مختلف آموزشی و پژوهشی
•    حضور در نمایشگاههای علمی، آموزشی بین المللی
•    بررسی درخواست روادید میهمانان خارجی مورد نظر دانشگاه و اقدام لازم با هماهنگی بخش های مرتبط
•    برنامه ریزی و انجام اقدامات مقتضی در ارتباط با همکاری با انجمن بین المللی تبادل دانشجو
•    همکاری در تبادل دانشجو بین کشورها و همکاری در انجام اقدامات لازم برای جذب دانشجوی خارجی
•    تایید گواهی اشتغال به کار اعضای هیأت علمی بر اساس درخواست مراجع ذیربط
•    همکاری در تبادل استاد و پژوهشگر با خارج از کشور
•    انجام امور اعضای هیات علمی شاغل به تحصیل در خارج از کشور
•    دعوت از متخصصان ایرانی مقیم خارج و متخصصان خارجی جهت همکاریهای علمی با دانشگاه


انتهای بلوار شهید آوینی بلوار دانشگاه بیرجند پردیس شوکت آباد - ساختمان مرکزی
international@birjand.ac.ir

تعداد بازدید:۵۶۳۰