طراحی و بارگزاری فرم فعالیت های پژوهشی اساتید دانشگاه بیرجند

۱۵ مرداد ۱۳۹۹ | ۱۳:۱۸ کد : ۱۰۳۹۷ اخبار
تعداد بازدید:۱۴

به منظور شناسایی و شناساندن توانمندی های اعضای هیات علمی در عرصه بین المللی و بهره مندی از پتانسیل علمی و بین المللی اساتید محترمی که فعالیت های پژوهشی بین المللی دارند، به دستور رئیس محترم دفتر بین الملل جناب آقای دکتر تقی پور، فرمی آنلاین، طراحی و بارگزاری گردید. در این فرم آنلاین که هم اکنون بر روی سایت دفتر همکاری های علمی بین المللی قرار گرفته است، اطلاعاتی همچون زمینه/عنوان پروژه مشترک پژوهشی بین المللی، نام دانشگاه همکار، نام همکار خارجی و ... از اساتید محترم دریافت میشود. پس از فراخوان همکاری در تکمیل اطلاعات مورد نظر در این فرم، بسیاری از اساتید محترم در این زمینه همکاری شایسته ای با دفتر همکاری های علمی بین المللی داشته اند. 

در نتیجه جمع آوری این اطلاعات، دفتر بین الملل امیدوار است بتواند گامی موثر در توسعه همکاری های علمی بین المللی اساتید بردارد.